Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Obec
M.R. tefnik
kolstvo
port a relax
Organizcie
Sluby
Kto je online
Máme online 1 hosťa 
Hlavn strnka

Vo?by do VÚC 2017 (4. november 2017)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu TSK (PDF)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov VO3 (PDF)

Vo?by do orgánov samosprávnych krajov - Informácia pre voli?a (DOC)

 

Regionálna spomienková slávnos?

98. výro?ie úmrtia gen. M. R. Štefánika (3. máj 2017)

Klikni na program (PDF)

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITE?A / KY MATERSKEJ ŠKOLY

Klikni na blišie informácie (DOC)

 

Zvonkohra Košariská - Priepasné

na koncertnom turné v Ma?arsku a Rumunsku

 

V d?och od 6. júla do 12. júla 2016 absolvovala Zvonkohra Košariská – Priepasné so svojimi fanúšikmi turné po Ma?arsku a Rumunsku. Navštívila popritom i známe historické miesta a Slovákov ijúcich v zahrani?í na „Dolej zemi“.

 

Prvá zastávka bola v meste Sarvaš v Ma?arsku. Je to mesto so 17 tisíc obyvate?mi, medzi ktorými ije aj slovenská menšina. Na tunajšom gymnáziu študovalo ve?a významných slovenských osobností, medzi inými aj M. R. Štefánik. K jeho soche na prie?elí slovenskej základnej školy sme poloili veniec a spolo?ne zaspievali hymnickú piese?. Vo vnútri školy nás privítali zástupkyne riadite?ky školy a porozprávali o jej  histórii i sú?asnosti.

Čítať celý článok...

 

Letorosty spod Bradla

Letorosty spod Bradla

(29. - 30 júl 2016)

Nasledujúci víkend (29. – 30. 7) budú obec Košariská rozoznieva? tradi?né Letorosty spod Bradla, ktoré v roku 2016 prinesú priehrš? ciest a foriem h?adania a šírenia hodnôt tradi?nej a ?udovej kultúry Slovenska, o ktoré usiloval Viliam Ján Gruska (80) a usilujú inšpirovaní pokra?ovatelia.   

Hlavnými organizátormi sú Obec Košariská Základná škola M. R. Štefánika Košariská, Penzión Holotéch Víška Zdruenie Rosenka Košariská. 

Čítať celý článok...

 
Obecn rad
radn dokumenty
radn hodiny
PO   7:00 - 14:00
UT   nestránkový
ST   7:00 - 16:00
ŠT   nestránkový
PI   7:00 - 15:00
SO   zatvorené
NE   zatvorené
Po?et nvtev