Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Obec
M.R. tefnik
kolstvo
port a relax
Organizcie
Sluby
Kto je online
Máme online 7 hostí 
Hlavn strnka

Letorosty spod Bradla

Letorosty spod Bradla

(29. - 30 júl 2016)

Nasledujúci víkend (29. – 30. 7) budú obec Košariská rozoznieva? tradi?né Letorosty spod Bradla, ktoré v roku 2016 prinesú priehrš? ciest a foriem h?adania a šírenia hodnôt tradi?nej a ?udovej kultúry Slovenska, o ktoré usiloval Viliam Ján Gruska (80) a usilujú inšpirovaní pokra?ovatelia.   

Hlavnými organizátormi sú Obec Košariská Základná škola M. R. Štefánika Košariská, Penzión Holotéch Víška Zdruenie Rosenka Košariská. 


Letorosty 2016 prinesú bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpi 14 súborov, speváckych skupín a 26 sólistov zo Slovenska a Moravy. Pre návštevníkov je pripravený bohatý dvojd?ový program, ktorý ponúka koncerty, spolo?né spevy, audiovizuálne pásma, besedy, výstavy  a iné zaujímavé aktivity.

 V piatok program za?ína o 18.00 hod. otvorením výstav (SVEDECTVO ARCHÍVU V. J. Grusku k 50. jubileu Lú?nice, DIELO A JEHO INŠPIRÁCIE v tvorbe V. J. Grusku, ZO ZBIERKY ZVONCOV A SPIEOVCOV M. Gigaca, MA?BY NA SKLE D. Benického). Program bude pokra?ova?  spievaním (POZDRAVY KRAJINE, POSOLSTVO PIESNÍ SLOVENSKU A SVETU) a jeho závere?ná ?as? bude patri? audiovizuálnym programom (TRADÍCIE Z DVOCH STRÁN KARPÁT, DIVADLO, TO NENY LEN TAK - svedectvá o Bi?ianke z doliny, PÚTNIK SLOVENSKÝM ?ASOM)

Sobot?ajší program za?ína o 13.00 hod. stretnutím s Idou Rapai?ovou - K?ANÁ SLOVEN?INY, pokra?uje vernisáou výstav DEDINSKÉ U?ITE?KY a organovým koncertom Marty Gáborovej VIANO?NÁ OMŠA NA ŠTEFANA. ?alej v programe nasleduje otvorenie výstav (SVEDECTVO ARCHÍVU V. J. Grusku k 50. jubileu Lú?nice, DIELO A JEHO INŠPIRÁCIE v tvorbe V. J. Grusku, ZO ZBIERKY ZVONCOV A SPIEOVCOV M. Gigaca,  MA?BY NA SKLE D. Benického) a spevy na lúkach - PIESE? A VÔ?A KRAJINY. Ve?erný program  bude patri? hudobným  pozdravom  a audiovizuálnym  pásmam (NÁVRATY k rozmanitosti CIEST A CIE?OV, PREBÚDZANIE NA ORAVE, PREBÚDZANIE NA TURCI A HORNEJ NITRE, CESTA K RÓMOM, ZMYSEL SPOMIENKOVÉHO ROZPRÁVANIA, PREHLIADKY TICHEJ KRÁSY, STARÉ NÔTY a LETNÉ TÁBORY, SPOMIENKY NA S. DUDÍKA), audiovizuálnej miniatúre INSTRUMENTUM EXCELLENS, audiovizuálnej scénickej kompozícii POÉMA O OVCIACH A ZVONCOCH.

Pred polnocou program vyvrcholí spolo?ným spievaním s obecenstvom POSOLSTVO PIESNÍ SLOVENSKU A SVETU a na úplný  záver diváci uvidia videozáznam z Krá?ovej hole, Bradla a Devína FRAGMENTY Z POSOLSTVA PIESNÍ z roku 2013.

 

Projekt Letorosty spod Bradla 2016 sa realizuje v?aka finan?nej podpore Fondu na podporu umenia, Tren?ianskeho samosprávneho kraja a Nadácie Slovenskej sporite?ne.


Klikni na plagát podujatia (PDF)

 
Obecn rad
radn dokumenty
radn hodiny
PO   7:00 - 14:00
UT   nestránkový
ST   7:00 - 16:00
ŠT   nestránkový
PI   7:00 - 15:00
SO   zatvorené
NE   zatvorené
Po?et nvtev