Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Obec
M.R. tefnik
kolstvo
port a relax
Organizcie
Sluby
Kto je online
Máme online 4 hostí 
Hlavn strnka Data a fakty

Data a fakty

MILAN RASTISLAV TEFNIK

1880-1919

no, musme i? jeden pre druhho, lebo ?astie jednotlivca mohutnie takou mierou, akou sa ono mno okolo neho."

"Pre ?ud pevnho predsavzatia a vytrvalosti niet nemonost."

"Energia moja vzrast tm postupom, akm sa vyskytuj prekky.
Ja sa prebijem, lebo sa prebi? chcem."

1880
M.R.tefnika sa narodil v rodine evanjelickho k?aza Pavla tefnika a Albertny, rodenej Jurenkovej na fare v Koariskch ako iesty z dvanstich det.
1886
Nastupuje do prvho ro?nka cirkevnej evanjelickej koly v Koariskch k u?ite?ovi Martinovi Kostolnmu.
1890
U? sa v evanjelickom lceu v Bratislave.
1898
Maturuje na lceu v Szarvasi. Pokra?uje na ?eskom vysokm u?en technickm, odbor stavebn ininierstvo. Zapja sa do ?innosti slovenskho spolku vysokokolkov Detvan.
1900
Prestupuje na filozofick fakultu Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe, odbor matematika a astronmia.
1902
Absolvuje tudijn pobyt na filozofickej fakulte a technike v Zurichu.
1904
Promuje ako doktorant filozofie Karlovej univerzity v Prahe.
1905
Pracuje na Meudonskej hvezdrni u vedca J.Jansena. V rmci vedeckch pozorovan vystupuje na Mont Blanc. Celkove zdol vrchol es? rz. V Oxforde je zvolen za ?lena nie pre pozorovanie a vskum Slnka.
1906
Vedeck cesta do Turkestanu.
1907
Po?as nvratu z Ruska navtevuje L.N.Tolstho v Jasnej Po?ane
1909
Meterologick pozorovania v Alrsku a cesta do Tunisu.
1910
Pozoruje Halleyovu komtu na Tahiti v Polynzii.
1911
Cesta na Nov Zlad, ostrov Vavau, sostrovie Fidi a do Austrlie s cie?om pozorovan zatmenia Slnka .
1912
Diplomaticko-spravodajk sluby a pozorovanie Slnka v Brazlii. Udelenie franczskeho ob?ianstva.
1913
Na otcovom pohrebe poslednkrt navtvi Koarisk i Slovensko. Podnik vedeck a diplomatick cesty na Tahiti, do USA, Panamy, Ekvdoru a sostrovie Galapgy.
1914
Preber Rytiersky rad ?estnej lgie. V Maroku ho zastihne sprva o vypuknut svetovej vojny.
1915
Nastupuje do franczskej armdy ako pilot a zria?uje meterologick slubu v leteckom vojsku. Lieta na srbskom fronte a za?na organizova? ?eskoslovensk zahrani?n odboj.
1916
Spolu s T.G.Masarykom a E. Benom zaklad ?esko-slovensk nrodn radu v Pari. Rokuje v Rusku, organizuje nbor dobrovolnkov - krajanov v Rumunsku.
1917
Absolvuje diplomatick cestu do Ruska, sna sa o vytvorenie armdy s krajanov v USA. Franczsky prezident H.Poincar schva?uje dekrt o vytvoren ?esko-slovenskej armdy vo Franczsku
1918
Usiluje sa o zriadenie lgii z ?eskch a slovenskch zajatcov, bvalch raksko-uhorskch vojakov v Taliansku. Zoznamuje sa s budcou snbenicou markzou Giuliane Benzoni. S generlom Janinom cestuje do USA, Japonska a na rusk Sibr, kde sa ete stle nachdzaj po?etn ?esko-slovensk vojsk. Dosahuje hodnos? generla je menovan za ministra vojny novej ?eskoslovenskej republiky.
1919
Z?ast?uje sa politicko-vojenskch rokovan v Pari a Rme. 4. mja odlieta z Talianska do oslobodenej vlasti a tragicky hynie spolu s tromi talianskymi letcami na slovenskej zemi v Ivnke pri Dunaji. Pochovali ho na vrchole Bradla, ne?aleko rodiska, za smtku celho nroda.

Koarisk - rodisko Milana Rastislava tefnika
Pavol tefnik - prv koarisk farr, otec M. R. tefnika


M.R.tefnik pred hvezdr?ou - Meudon pri Pari
Po?as vstupu na Mont Blanc


V domorodom kroji na Tahiti
Na love v Alrsku


tefnik ako pilot franczskej armdy v 1. svetovej vojne
Poru?k tefnik pri peberan vojnovho kra


Generl M.R.tefnik
Pri prehliadke ?eskoslovenskeho pluku v talianskon Monte Baldo


Leteck katastrofa v Ivnke pri Dunaji
Pohrebn sprievod - Koarisk


Mohyla M. R. tefnika na Bradle - vrcholn dielo architekta Duana Jurkovi?a
Celonrodn spomienka na Bradle - 1968

 
Obecn rad
radn dokumenty
radn hodiny
PO   7:00 - 14:00
UT   nestránkový
ST   7:00 - 16:00
ŠT   nestránkový
PI   7:00 - 15:00
SO   zatvorené
NE   zatvorené
Po?et nvtev