Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Obec
M.R. tefnik
kolstvo
port a relax
Organizcie
Sluby
Kto je online
Máme online 3 hostí 
Hlavn strnka VZN obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce 2016

 

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady r. 2016 (PDF)

Dodatok ?. 2 VZN o iných poplatkoch na území obce Košariská (PDF)

Dodatok ?. 2 - VZN  ?. 3 2006 - prevádzkový poriadok pohrebiska (PDF)


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o ur?ení školských obvodov obce Košariská.

 

VZN ?. 12004 o ur?ení školských obvodov Obce Košariská (PDF)

Dohoda o zriadení spolo?ného školského obvodu s obcou Priepasné (PDF)

Dohoda o zriadení spolo?ného školského obvodu s Mestom Brezová pod Bradlom (PDF)

Dodatok ?. 1 dohody o zriadení spolo?ného školského obvodu (PDF)

Dodatok ?. 2 dohody o zriadení spolo?ného školského obvodu (PDF)

Dodatok ?. 3 dohody o zriadení spolo?ného školského obvodu (PDF)

Dodatok ?. 4 dohody o zriadení spolo?ného školského obvodu (PDF)

Dodatok ?. 5 dohody o zriadení spolo?ného školského obvodu (PDF)

Dodatok ?. 6 dohody o zriadení spolo?ného školského obvodu (PDF)


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košariská pre rok 2013.

Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda ú?innos? od 1.1. 2013.

 

 


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Košariská ?. 22012 o ur?ení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na die?a materskej školy a na die?a školského zariadenia so sídlom na území obce Košariská 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda ú?innos? od 1.1. 2013.

Zobrazi?, alebo stiahnu? VZN si môete po kliknutí na tento odkaz.

klikni na obrázok!


Príloha - Všeobecne záväzného nariadenia obce Košariská ?. 22012 

klikni na obrázok!

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košariská pre rok 2012.

Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda ú?innos? od 1.1. 2012.

Zobrazi?, alebo stiahnu? VZN si môete po kliknutí na tento odkaz.

klikni na obrázok!

 


 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE obce Košariská ?. 1/2008

o mieste a ?ase zápisu die?a?a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

o výške príspevku za pobyt die?a?a v materskej škole

o výške príspevku na ?iasto?nú úhradu nákladov na ?innos? školského klubu detí

o výške príspevku na ?iasto?nú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

klikni na obrázok!

 


Dodatok ?. 1 - Všeobecne záväzného nariadenia obce Košariská ?. 1/2008 

klikni na obrázok!

 


VZN  ?.1 /2009

o ur?ení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  die?a materskej školy a iaka školských zariadení so sídlom na území obce Košariská

klikni na obrázok!

 


 

 

 

 
Obecn rad
radn dokumenty
radn hodiny
PO   7:00 - 14:00
UT   nestránkový
ST   7:00 - 16:00
ŠT   nestránkový
PI   7:00 - 15:00
SO   zatvorené
NE   zatvorené
Po?et nvtev