Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Obec
M.R. tefnik
kolstvo
port a relax
Organizcie
Sluby
Kto je online
Máme online 50 hostí 
Hlavn strnka Cikevn zbor ECAV

Evanjelick a. v. cirkevn zbor Koarisk Priepasn bol zaloen povolenm Nitrianskej stoli?nej vrchnosti a ditriktulnym konventom 11. janura 1871. Tmto d?om bola uznan jeho samostatnos?, teritorilny obvod a prvna subjektivita.

Zbor sa od?lenil od susednej matkocirkvi Brezovej. S ?ou mal u dlhodobejie vne spory, ktor vyvrcholili odmietnutm prispievania financi na stavbu novho ve?kho chrmu. Rozhodli sa sami si postavi? svoj vlastn kostol a faru na Koariskch.

D?a 22. oktbra 1871 bol poloen zkladn kame? kostola. plne dokon?en spolu s novou farou a osadenm troch zvonov bol slvnostne dan do uvania 17. novembra 1878.

Dnes m cirkevn zbor 520 ?lenov. Patr do Myjavskho seniortu. Zaber oblas? dvoch obc Koarisk /325 ?lenov/, ?as? Priepasnho /195 ?lenov/ spolu s okolitmi kopanicami.

?innos? cirkevnho zboru je zameran hlavne na zves? Boieho slova, prisluhovanie sviatost. Rozvja sa i vntromisijn prca. Pravidelne sa stretva Spolo?enstvo evanjelickej mldee. Malm de?om sa venuje na Detskej besiedke. Organizuj sa letn tbory pre deti i mlde. Aktvnu ?innos? vedie Cirkevn spevokol Koarisk - Priepasn.

Cirkevn zbor nezabda ani na svojho najv?ieho rodka M.R.tefnika, pamiatke ktormu sa venuje kadoro?n spomienka narodenia i pietna spomienka smrti v chrme na slubch Boch. Cirkevn ivot pulzuje spolo?ne s dianm v obci a v zkej spoluprci so Spolkom rodkov a Z Milana Rastislava tefnika na Koariskch.

Bliie informcie zskate na strnke www.evanjelik.sk/kosariska/

 
Obecn rad
radn dokumenty
radn hodiny
PO   7:00 - 14:00
UT   nestránkový
ST   7:00 - 16:00
ŠT   nestránkový
PI   7:00 - 15:00
SO   zatvorené
NE   zatvorené
Po?et nvtev