Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Obec
M.R. tefnik
kolstvo
port a relax
Organizcie
Sluby
Kto je online
Máme online 173 hostí 
Hlavn strnka

Pozvánka na koncert

Srde?ne Vás pozývame na koncert chorálu z Cornerstone University z USA, ktorý sa uskuto?ní v nede?u, 12.mája o 18,30 v evanjelickom kostole v Košariskách.
 
viac o ich európskom koncertnom turné na: https://www.facebook.com/CUChorale

 

Pozvánka na koncertkliknite na plagát (PDF).

 

 

Spomienka na rodi?ov M. R. Štefánika

Spomienka na rodi?ov M. R. Štefánika pri príleitosti 100. výro?ia úmrtia Pavla Štefánika, prvého evanjelického farára na Košariskách a 160, výro?ia narodenia Albertíny Štefánikovej rodenej Jurenkovej.

Program spomienky, ktorá sa uskuto?ní 20. - 21. 4kliknite na pozvánku (PDF).

 

Upozornenie

Upozornenie policajného zboru pre seniorov!

Váení seniori pozor!!! Nestante sa obe?ou podvodu.

Vzh?adom na mnoiacu sa trestnú ?innos? v pôsobnosti okresného riadite?stva Nové mesto nad Váhom páchajúcu práve na Vás seniori si Vás dovo?ujeme upozorni? na nasledovné moné prípady - kliknite na dokument (PDF).

 

Letorosty spod Bradla

Letorosty spod Bradla

Cezhrani?ný projekt obcí Košariská (SR) a Velká nad Veli?kou (?R)

venovaný historickým mí?nikom i osobnostiam, ktoré napriek hraniciam významnoumierou formovali a upev?ovali vzájomné vz?ahy obyvate?stva slovenského Myjavska a moravského Hor?ácka

Informácie:

http://letorosty.fsbrezova.sk/

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=9jkDYngoAYw

Viac informácií k podujatiu najdete na plagátoch s kompletným programom:

Košariská: kliknite na plagát (PDF).

Velká nad Veli?kou: kliknite na plagát (PDF) 

 

Fotografická sú?a 

Kopani?iarsky región - Miestna ak?ná skupina vyhlasuje fotografickú sú?a "Na potulkách kopani?iarskym regiónom". Sú?a bude prebieha? v 4. kategóriach. 

Viac informácií k sú?ai si získate po kliknutí na plagát (JPG) 

 
Viac článkov...
Obecn rad
radn dokumenty
radn hodiny
PO   7:00 - 14:00
UT   nestránkový
ST   7:00 - 16:00
ŠT   nestránkový
PI   7:00 - 15:00
SO   zatvorené
NE   zatvorené
Po?et nvtev