Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Obec
M.R. tefnik
kolstvo
port a relax
Organizcie
Sluby
Kto je online
Máme online 2 hostí 
Hlavn strnka

Regionálna spomienková slávnos? na Bradle

pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky pri príleitosti 93. výro?ia tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika sa uskuto?ní 3. mája 2012.

Program spomienkovej slavnosti si môte pozrie? po kliknutí na dokument (PDF) 

 

Výsledky volieb do NR SR 2012

Výsledky volieb v obci Košariská

Po?et voli?ov zapísaných v zozname voli?ov                                377

Po?et voli?ov ktorí sa zú?astnili na hlasovaní                               248

Po?et platných odovzdaných hlasov                                             245

Ú?as? vo vo?bách                                                                       65,78 %

 

Výsledky volieb v obci Košariská a celkové výsledky volieb na Slovensku si môte pozrie? po kliknutí na dokument (DOC) 

 

P O Z V Á N K A

pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupite?stva, ktoré sa uskuto?ní

d?a 29. februára 2012 (streda) o 16.00 h

v zasada?ke Obecného úradu v Košariskách s nasledujúcim programom:

Čítať celý článok...

 
Obecn rad
radn dokumenty
radn hodiny
PO   7:00 - 14:00
UT   nestránkový
ST   7:00 - 16:00
ŠT   nestránkový
PI   7:00 - 15:00
SO   zatvorené
NE   zatvorené
Po?et nvtev